Materiály k výučbe

Materiály k výučbe o Orave od samotných žiakov.

Zvyky a tradície na Orave


Viera, tradície a zvyky Oravská Jasenica – Prezentácia

Zvyky a tradície Novoť – Prezentácia

Zvyky a tradície od kolísky po hrob na Hornej Orave – Prezentácia

Zvyky a tradície od kolísky po hrob na Hornej Orave – Zvuková náhravka

Bežný deň Oravcov


Bežný deň Oravcov  – Prezentácia

Bežný deň Oravcov  – Prezentácia

 

So starými rodičmi


Rozhovory s babkou a dedkom – Textový súbor

Rozhovory s babkou z Novoti – Textovo-obrazový súbor

Hry starých rodičov – Prezentácia

Expedícia za artefaktmi starých rodičov – Prezentácia

 

Iné materiály


Báseň o živote v babíne – obrazový súbor