Ja som Orava

Pozoruhodná historická schopnosť Oravcov generovať prelomové riešenia, ako prežiť v nehostinnom prostredí, schopnosť národných dejateľov z Oravy napádať zavedené obmedzenia a schopnosť starých podnikov, kúpeľov, pivovaru, hotelov aj remesiel dlhodobo prosperovať s iba malým predpokladom na úspech – to všetko bolo možné z rovnakého dôvodu:

Verili, že môžu, a verili, že to dokážu.

Historicky sme my Oravci predurčení na to, aby sme neboli schopní rešpektovať daný stav, ale namiesto toho ho túžili zmeniť. Tento typ uvažovania si zasluhuje našu pozornosť, pretože práve on je teraz znova schopný ovplyvniť súčasných chod regiónu.

Opaková a inovatívna schopnosť ľudí prekračovať hranice je prítomná v celých dejinách Oravy. Preto nás na to predurčuje už aj náš genofond.

Vždy to boli prírodné živly, ťažké spoločenské pomery, ideológie a záujmy vtedajších podnikov, kto určoval všetky činnosti, vlastnosti a prínosy, ktoré ľudia mohli ponúknuť im a spoločnosti. Nie naopak.

A napriek tomu – či práve preto – sa vždy objavil jedinec, ktorý sa tomu úspešne vzoprel. Vďaka tvrdým prírodným podmienkam Oravy a odvekej schopnosti našich predkov úspešne im vzdorovať, máme v sebe my Oravci potenciál uskutočňovať svoje myšlienky a nápady a realizovať sa. Aj cez prekážky – pretože môžeme.

Veríme v Oravu, v ktorej sa každý môže stať tým, kto ovplyvní, čo sa v nej deje tak ľahko, ako keď naskočíme do autobusu. Preto vy povedzte obciam, firmám a inštitúciám, čo podľa váš majú v prospech všetkých podporiť a urobiť.

A podnik, mesto a starostovia, ktorí vám vyjdú v ústrety ako prví, budú mať exkluzívne postavenie v našich životoch a spoločnosti.


Facebook komentáre