O projekte

Skôr či neskôr dejiny a kultúra Oravy upadnú do zabudnutia a nahradí ich západný konzum a kultúra smrti. Už sa to deje. Zmeňme to.

https://ludialudom.sk/platba/index?id=19214

Je nutné rýchlo konať. Televízia a internet si uzurpujú právo rozhodovať o tom, čo si majú a nemajú myslieť naše deti, ako sa majú správať a čo (ne)majú vedieť.

V deťoch preto prostredníctvom dobrodružstva a silných zážitkov, budujeme poznatky o vlastnej kultúre a zdravý záujem o budúcnosť regiónu. Zvyšujeme ich sebavedomie hovoriť, že sú z Oravy a ich následné iniciatívy pretavujeme do podoby, ktorá prináša prospech všetkým.

Deti v základných školách od nás dostávajú zadania, ako napríklad zadanie ŽIVOT STARÝCH ORAVCOV. Tému aktívne spracúvajú do rôznych projektov ako sú obrázky, prezentácie, rozhovory s najstaršou generáciou, videá a ďalšie. Zásadné informácie o tom, kto sú a odkiaľ pochádzajú, takto tieto deti nasávajú interaktívnym spôsobom – zapájaním všetkých zmyslov.

Najlepšie projekty sú odmenené výletom na niektoré z historických miest Oravy. To ešte viac zvyšuje ich detskú pozornosť a proregionálne zanietenie.

Na rad prichádza dobrodružstvo: Na výlete ich sprevádza profesionálny filmový štáb. Ten priamo s ich pomocou vytvára krátke vzdelávacie video o danom mieste.

Vzniká tak vynikajúca vzdelávacia video-pomôcka pre každého učiteľa na celej Orave, na ktorú deti dobre reagujú. A sú schopné učiť sa nej a čerpať z nej nevyhnutne potrebné regionálne informácie.

 

Z projektu tak čerpajú deti, učitelia, rodičia a každý, kto žije na Orave a má tu svoje rodiny.

Najmladšiu generáciu pripravujeme na to, že za niekoľko rokov budú mať práve oni moc rozhodnúť, či sa na Orave postaví nová herňa alebo múzeum. V tom čase už musia byť pripravení lobovať za dejiny.

Boj za ich a za našu zraniteľnú budúcnosť sa deje práve v tomto momente. Bojujte s nami. Podporte nás jedným eurom alebo ako dobrovoľník.