Kurzy

Ak ľuďom dáme správne nástroje a oni budú produktívnejší, potom každý – bez ohľadu na vek či postavenie – bude schopný dosiahnuť svoj skutočný potenciál.

Predstavujeme si príležitosť uskutočniť svoj užitočný nápad pre všetkých Oravcov a pre každého. V zdieľaní kľúčových zručností a informácií cez KURZY ZDARMA, vidíme prostriedok, ktorým sa zmažú mentálne obmedzenia vedúce k nečinnosti.

Umožňujeme každému Oravcovi prístup ku kľúčovým schopnostiam, aby naplnili svoje myšlienky. Pokladáme na každý stôl a pred každého človeka príležitosť realizovať sa a veci meniť.

Prostredníctvom občianskeho združenia Najlepšie z Oravy pomáhame ľuďom po celej Orave prekonávať rôzne prekážky, aby tiež mohli siahnuť na svoj skutočný potenciál.

Siahnite naň teraz.

Kurzy pre učiteľov


Vedieť lepšie vyjadriť to, čo chcem povedať.

 Ako využívať neverbálnu komunikáciu, skrytý vplyv
a zakázaný jazyk (napríklad pri práci so žiakmi).

 Zbaviť sa strachu hneď  – z ľudí, kolegov,
rodičov, rodičov detí, prípadne fóbii z hmyzu a iné

 


 

Kurzy pre žiakov

 


Všetko, čo žiak potrebuje vedieť ak chce vytvárať grafické veci na počítači.
Základy práce s grafikou v programe Adobe Photoshop.

 Fotografovanie do hĺbky. Praktická príležitosť fotiť pod
teoretickým dohľadom profesionálneho fotografa.

 Základy komunikácie a schopnosti presadiť svoj nápad.
Cintorín je plný ľudí, ktorí mali fantastické nápady, ktoré sa im nikdy nepodarilo presadiť pred ostatnými.