Výučba detí

Oravský človek vždy v dejinách čelil ťažkým spoločenským pomerom aj útlakom prírody. Tak sme zdedili vlohy uskutočňovať v živote veľké veci a to aj bez vyhliadok na úspech. Hovorme to deťom.

Materiály k výučbe

V šírení vlastných dejín nachádzame spôsob, ako pomôcť mladým Oravcom správne si zvýšiť svoje sebavedomie. Sebavedomie povedať „Áno, som Oravec.“

Víziou je, aby každý Oravce a každá organizácia a firma v regióne poznala vo vlastných dejinách svoje húževnaté korene a čerpala z nich inšpiráciu v prospech všetkých.

 

Nech si mladí ľudia osvoja užitočné zručnosti a poznatky o svojom pôvode. O tom, že naozaj môžu uskutočňovať svoje myšlienky, hoci by im niekedy mohli pripadať nereálne. Chceme im umožniť získať pocit a presvedčenie, že majú v živote na Orave príležitosti. Aby cítili, že môžu mať svoj osud pod kontrolou.

Učíme všetkých, že k ceste, po ktorej idú, vždy existuje alternatívna. Starý spôsob učenia sa o dejinách len z učebníc, je stará cesta. Robiť to cez projekt Orava v Škole – napríklad – je tá alternatívna.

Hľadajme alternatívy a prekračujme zavedené obmedzenia teraz.

 

ORAVSKÝ HRAD 2018 – vzdelávacie video
prvého kola projektu realizované s deťmi zo Základnej školy s materskou školou Oravská Polhora 130. Špeciálne ďakujem patrí pani učiteľke Mgr. Márii Cvoligovej a pani riaditeľke Mgr. Jolane Tarčákovej a ďalším!

Obec Sihelné: ŤAŽKÝ ŽIVOT NA ORAVE

 

Obec Zubrohlava: ŤAŽKÝ ŽIVOT NA ORAVE – Židia

 

Obec Rabča: ŤAŽKÝ ŽIVOT NA ORAVE – obdobie II. svetovej vojny

 

Obec Rabča: ŤAŽKÝ ŽIVOT NA ORAVE

 

PREVENCIA DROG – deti a Revolution Train

PROTIDROGOVÝ VLAK

Mladý človek môže v živote ľahko predísť závislostiam, hoci je dnes riziku vystavený najviac v celých dejinách… keď sa bude prevencia drog u detí realizovať zážitkovým spôsobom."Protidrogový vlak," ktorý bol na Orave prvý krát, má na deti fantastický vplyv. Ak ním prejdú, spôsobí, že nemajú chuť okúsiť drogy. Skvelá akcia, špeciálne ďakujem patrí riaditeľovi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pánovi Mgr. Petrovi Skurčákovi.(naše ďalšie projekty pre všetkých a Oravu: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5738)

Uverejnil používateľ Najlepšie z Oravy.sk Nedeľa 2. decembra 2018

 

HÁJNIKOVÁ CHATA:

Sme hlboko presvedčení o tom, že musíme pomáhať deťom chrániť Oravu. Všetkými prostriedkami a za každých okolností. Špeciálne ďakujem patrí partnerom projektu a najmä všetkým učiteľom. Všetci spoločne ste v projekte ORAVAVŠKOLE vytvorili atmosféru plnú tvorivosti. Budú to deti práve z tohto projektu – budúci starostovia a poslanci oravských obcí – ktorí sa raz v budúcnosti postavia za skutočné záujmy nášho regiónu. Všetkými prostriedkami a za každých okolností. Tak, ako to uvidia u nás. (y) (y) ĎAKUJEME vám učitelia a riaditelia, partneri a školský úrad. www.oravavskole.sk

Uverejnil používateľ Najlepšie z Oravy.sk Piatok 21. septembra 2018

 

ZUBROHLAVA:

Úchvatní Oravci – Zubrohlava 2019 II.

Zubrohlavčania zriadili cintorín na vŕšku na začiatku novej dediny a zakrátko s povolením Juraja Turzu postavili uprostred cintorína aj drevený kostolík pre veriacich z okolitých obcí. Kostolík bol posvätený evanjelickým superintendentom Eliášom Lánom 29.septembra 1618. Na pamiatku posvätenia kostola bol v obci nariadený odpust na deň sv. Michala archanjela. Na cintoríne sa nachádza hlavný kamenný kríž z roku 1855, ktorý dal postaviť Matej Tomaštík mladší, potomok zámožnej plátenníckej rodiny, ktorá po roku 1828 vlastnila mangeľ. Je tu aj krásna kamenná pamiatka – zvláštny náhrobok tvaru trojbokého ihlana. Čiastočne sa ešte zachoval pôvodný nápis: „Od 1872 ho Roku Pomnyk tento krije kosti… Iana Tomastyka muža váženého od díte… i od všech ob… tohto sveta žil let Sedemdesat i dva leta v kterich šťastne skončil beh tohto sveta“. Ján Tomaštík bol potomkom zámožnej Tomaštíkovskej mangliarskej a richtárskej rodiny.Na vrchole trojbokého ihlana ešte koncom 20. storočia bola umiestnená kamenná lebka. Táto sa však znehodnotila, rozsypala.

Uverejnil používateľ Najlepšie z Oravy.sk Nedeľa 3. marca 2019

Úchvatní Oravci – Zubrohlava 2019

Na najstaršej mapke Horného Uhorska zhotovenej pri správe z prieskumu soľných prameňov pod Babou Horou, nájdeme najstaršiu dochovanú zmienku o tejto obci. Pochádza z roku 1550 a jej názov znie trochu inak, ako ho poznáme z dnešných čias: ZBRACSLAUAV najbližšom období vám pripomenieme niekoľko zaujímavostí zo Zubrohlavy, ktoré najmä jej obyvateľom… brnku po strune 🙂

Uverejnil používateľ Najlepšie z Oravy.sk Nedeľa 10. februára 2019

 

ORAVSKÁ POLHORA:

Úchvatní Oravci – Oravská Polhora 2019

Každá z obcí má svoju kroniku ukrývajúcu tajomstvá dejín. Tá v ORAVSKEJ POLHORE je vedená od roku 1944 a je plná strhujúcich udalostí, ktoré nás tu predchádzali:ROK 1945 (výpis z kroniky):"V druhej polovici januára začínali prechádzať cez dedinu menšie skupiny povozov, na ktorých sa viezli väčšinou Nemci, ale často bolo vidieť medzi tými aj Rusov, alebo Poliakov.Prichádzali najčastejšie do Bobrova, niektorí tu prenocovali a odchádzali smerom do Poľska. Bola to predzvesť blížiaceho sa frontu, ktorý sa koncom tohto mesiaca takmer nenazdajky od východu dovalil.Dňa 25. januára sa napochytro vysťahovalo „Ortskomando“, ktoré do tých čias ustavične pracovalo na stavbe „bunkrov“ a „zákopov“, ale sotva sa toto stačilo pozbierať už sa dohrnulo množstvo nemeckého vojska s vozami a autami. Veliteľstvo týchto jednotiek sa umiestnilo v dome Štefana Rusnáka a vydalo rozkaz, aby dňa 27. o 9. hodine ráno boli predvedené všetky kone ku prehliadke."

Uverejnil používateľ Najlepšie z Oravy.sk Nedeľa 24. februára 2019

 

RABČA:

Úchvatní Oravci – Rabča 2019 II

Ktosi napísal: „Školstvo na Orave je veľkou časťou našich dejín. V každej dedine ho sprevádzali dobré aj vážne časy.“Na konci 2.svetovej vojny nemeckí vojaci v Rabči zničili školské lavice a poškodili školu. Až do takej miery, že sa v nej po oslobodení 2. apríla 1945, nedalo vyučovať.Opýtajte sa starších: Ako to bolo, keď ste do školy chodili vy?

Uverejnil používateľ Najlepšie z Oravy.sk Nedeľa 3. februára 2019

Úchvatní Oravci – Rabča 2019

V Rabči počas 2. svetovej vojny vraj z domu vybehla stará dievka. Údajne neoplývala krásou, skôr naopak. Beží a kričí, že jej do domu vošiel ruský vojak a chce ju znásilniť :OUkázalo sa, že NIE NIE! To bolo to posledné, čo s ňou chcel urobiť. Zaujímali ho „časy“ – teda hodinky, ktoré ak by mala, vzal by jej ich. Viete o iných spomienkach z vašej obce, ktoré vám rozprávali pamätníci? Napíšte ich do komentárov pod video. Alebo mailujte na info@najlepsiezoravy.sk. Budú zaujímať všetkých!

Uverejnil používateľ Najlepšie z Oravy.sk Nedeľa 20. januára 2019

ČASOZBERNÝ KRÁTKY FILM Z RABČE:

Moja Rodná – časozberný film Dávida Brišáka

Oravci vždy čelili útlakom prírody a ťažkým pomerom. Takto sme zdedili vlohy húževnato vytvárať dobré a krásne veci:Dávid Brišák zozbieral viac než 20 000 záberov a pospájal ich do impozantného videa. Nevyhol sa množstvu sklamania z nevydarených snímok a ťažkostí spojených s dokončovaním diela. Jeho práca však stála za to. Stala sa podmanivou ukážkou oravskej krásy:Predstavujeme vám krátky časozberný film, ktorý vznikal viac ako 2 roky pri potulkách Rabčou a jej okolím. Autor ho venoval svojej manželke.

Uverejnil používateľ Najlepšie z Oravy.sk Nedeľa 27. januára 2019