Ľudia v projekte

Sme predurčení na to, aby sme neboli schopní rešpektovať daný stav, ale namiesto toho ho túžili zmeniť.

Tento typ uvažovania si zasluhuje našu pozornosť, pretože práve on je a vždy v dejinách bol schopný ovplyvniť chod sveta.

Ľudia spájaní presvedčeniami občianskeho združenia Najlepšie z Oravy sú často označovaní ako prílišní optimisti – veria, že môžu veci vo svojom živote ale aj v živote regiónu meniť a ovplyvňovať ich.

Je pravdou, že pesimisti majú väčšinou pravdu, ale práve optimisti sú tí, ktorí menia svet na niečo nové. Ďakujeme optimistom a optimistickým firmám – ste to práve vy, kto všetko poháňa vpred.