ŤAŽKÉ ČASY NA ORAVE

Tu na Orave bolo prostredie v minulosti vždy skutočne nehostinné. Kruté zimy bez konca, málo úrodná, kamenitá pôda, ktorú bolo náročné obrábať. Slabá alebo žiadna úroda. Hlad.

Oravský človek vždy v dejinách čelil ťažkým spoločenským pomerom a útlakom prírody. Musel byť trpezlivý a húževnatý. Musel pokračovať v práci a vo svojich úmysloch často aj celý život bez toho, aby to prinieslo nejaké významné ovocie, aké by sme od toľkej námahy očakávali dnes. Po generácie sa tak formovala kultúra nesmierne trpezlivých a tvorivých jedincov.

Historicky sme my Oravci predurčení na to, aby sme neboli schopní rešpektovať prekážky života, ale namiesto toho ich túžili prekonať. Opakovaná schopnosť prekračovať útrapy je prítomná v celých dejinách Oravy. Sme silní a húževnatí, pretože nás na to v čase uspôsobila naša historická minulosť prežitá na tomto drsnom území.

 

Naši predkovia tu prežili ťažké časy. ĎAKUJEME ZA TO.

 


Facebook komentáre